Ενηλικων
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Αγγλικά Ενηλίκων

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε ενήλικες προσαρμοσμένα κάθε φορά στο ακριβές επίπεδο και τις ακριβείς ανάγκες (tailor made) του ενδιαφερόμενου. 

Προσφέρονται δύο κατευθύνσεις:
• γενικά Αγγλικά για ενήλικες
• επαγγελματικά Αγγλικά

 

Γενικά Αγγλικά για ενήλικες Τα γενικά Αγγλικά οργανώνονται και αποσκοπούν στην απόκτηση τίτλων γλωσσομάθειας (Β1, Β2, C1, C2). Σε κύκλους 80 – 100 ωρών
Επαγγελματικά Αγγλικά
Τα επαγγελματικά Αγγλικά οργανώνονται επίσης και αποσκοπούν στην απόκτηση
εκείνων των δεξιοτήτων / λεξιλογίου που χρειάζεται κανείς για το συγκεκριμένο του επάγγελμα. Σε κύκλους 80 – 100 ωρών