Θερινα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Summer Classes- Θερινά τμήματα

• Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εντατικά τμήματα όλων των επιπέδων
• Τα καλοκαιρινά έχουν συνολική διάρκεια εξίμισι (6,5) εβδομάδες και ολοκληρώνονται σε δύο περιόδους:

α) τέσσερις εβδομάδες και μισή (4,5)–από μέσα Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου,
β) δυό (2) εβδομάδες-από τέλη Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου (έναρξη σχολείου).


Στα καλοκαιρινά εντατικά καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης τάξης και το κόστος τους είναι 20% χαμηλότερο από την αντίστοιχη τάξη στο χειμερινό πρόγραμμα.

  Πρόγραμμα θερινών εντατικών μαθημάτων 2013
1η περίοδος Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013– Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 (4,5 εβδομάδες)
2η περίοδος Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013– Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 + (2 εβδομάδες)

Σύνολο : 6,5 εβδομάδες

Ώρες διδασκαλίας: καθημερινά 2 - 4,5 ώρες (ανάλογα με το επίπεδο)
• Με τα θερινά μαθήματα επιτυγχάνεται ένας άριστος συνδυασμός εντατικών μαθημάτων (6,5 εβδομάδες) και διακοπών (6 εβδομάδες).
• Οι μαθητές αποδίδουν πολύ καλά διότι δεν έχουν άλλες σχολικές υποχρεώσεις. Η καθημερινή και πολύωρη τριβή με τα Αγγλικά οδηγεί σε γεωμετρική μαθησιακή πρόοδο.
• Στο τέλος των θερινών διενεργούνται πάντοτε αντικειμενικές εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή εμπέδωση της ύλης.

1. και μαθήματα και διακοπές
2. καθημερινή πολύωρη τριβή
3. αποκλειστική ενασχόληση με την ξένη γλώσσα χωρίς άλλες σχολικές υποχρεώσεις
4. αντικειμενικές εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου στο τέλος της περιόδου