Πανελληνιες
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

Τμήματα (3-6 μαθητών) 9 ωρών:
Αγγλικά ως ειδικό μάθημα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες
(συνολικό κόστος 105,00) και δωρεάν δύο Mock Exams:

ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του Course.