Διαδραστικοι πινακες

006 Διαδραστικοί πίνακες & Ίντερνετ στην τάξη

Όλες μας οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και πρόσβαση στο Ίντερνετ. Πρόκειται για πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία που 'ζωντανεύουν' τα βιβλία μας και εμπλουτίζουν τη θεματολογία μας.