Προγραμματα

Προσφέρουμε μαθήματα Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα από προσχολική ηλικία έως και επίπεδο Proficiency.
Επίσης, παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε ενήλικες.

Nursery classes: Προνήπιο - Α' Δημοτικού

Junior classes:

1. Junior A'
2. Junior B'

Regular classes:

1. Beginners
2. Elementary
3. Level A1
4. Level A2
5. Level B1

Exam classes:

1. Level B2 (Lower)
2. Level C1 (Advanced)
3. Level C2 (Proficiency)

IELTS

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

Summer classes:
  Εντατικά θερινά τμήματα. Σε 6,5εβδομάδες καλύπτεται η ύλη οποιουδήποτε από τα προηγούμενα επίπεδα

Ενηλίκων: Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα.