Γενικα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρεις κύκλους:

προκαταρκτικός κύκλος nursery class
mini class
Junior A’
Junior B’
βασικός κύκλος Beginners
Elementary
A1
A2
κύκλος εξετάσεων B1     pre-lower
B2     lower
C1   advanced
C2   proficiency

Ο κύκλος των εξετάσεων διαρκεί τέσσερα έτη και αντιστοιχεί σε τέσσερα πιστοποιητικά ανγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα τα επίπεδα είναι:
Β1: μέτρια γνώση – 10 μόρια,
Β2: καλή γνώση – 30 μόρια,
C1: πολύ καλή γνώση - 50 μόρια και
C2: άριστη γνώση – 70 μόρια.