Θεματικα μαθηματα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

005 Θεματικά μαθήματα

Στόχος μας είναι η βιωματική προσέγγιση της ομιλίας, δηλαδή, οι μαθητές μας να προσεγγίζουν τα Αγγλικά όπως ένας φυσικός ομιλητής μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο διδάσκουμε σχολικά μαθήματα στα Αγγλικά. Συγκεκριμένα προσφέρονται τα εξής τμήματα:

- Science (Επιστήμη)
- Geography ( Γεωγραφία)
- Maths ( Μαθηματικά)
- British History (Βρετανική Ιστορία)

Τα θεματικά μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο χωρίς να επηρεάζονται τα κανονικά μαθήματα. Τα θεματικά μαθήματα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.