Βιβλιοθηκη
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

004 Βιβλιοθήκη

Στόχος μας είναι η βιωματική προσέγγιση της ομιλίας, δηλαδή, οι μαθητές μας να προσεγγίζουν τα Αγγλικά όπως ένας φυσικός ομιλητής μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα βιβλία είναι οργανωμένα σε επίπεδα δυσκολίας σε αντιστοιχία με τις τάξεις. Οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη καθηγήτρια για καθοδήγηση πάνω στα προσφερόμενα βιβλία.